« Alla nyheter

Vägar som korsas

2022-05-29

Nytt för i år

I årets upplaga av Innovationsveckan har det tillkommit en nyhet, eller sju nyheter. Initiativtagarna bakom Innovationsveckan har tillsammans lyft fram sex olika teman som arrangörerna kan kategorisera sitt evenemang under. Därtill finns det även internationella inslag i årets vecka.

Genom att ge möjlighet att kategorisera sig efter olika teman är förhoppningen att det ska bli enklare för såväl deltagare som arrangör att hitta rätt under veckan.

Årets teman är:

  • Grön omställning & cirkulär ekonomi – innovativa lösningar för en hållbar framtid.
  • Innovation i kris – nya arbetssätt och lösningar i tider av kris.
  • Innovationsupphandling – efterfråga och köpa nya lösningar.
  • Nyttiggörande av data– samverkan och innovation baserad på data.
  • Omvärldsanalys – att spana in i och ta hjälp av framtiden.
  • Smart policyutveckling – förutsättningar och regler som främjar innovation.

Vi kommer att presentera ämnena mer ingående framöver så håll dig uppdaterad på Innovationsveckan genom att följa oss på LinkedIn (länk).