Vinnare av Lätt att sprida 2022

2022 års vinnare av Lätt att sprida är Barn- och Ungdomspsykiatrin i region Skåne med sin idé Bup Skåne Online.
“Med hög tillgänglighet och låga trösklar når Bup Skåne sin målgrupp när som helst på dygnet, alla dagar i veckan. Samskapande med barn och unga gör lösningen till en fantastisk tillgång för målgruppen. Detta är barnkonventionen i praktiken!”

Lätt att sprida delas ut för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Nedan kan du ta del av Bup skånes bidrag, men även de andra tävlingsbidragen i årets tävling. Vad återanvänder du i din organisation?

AI-verktyg för framkomliga vägar

Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad i samarbete med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Univrses

Med hjälp av ett AI-verktyg i mobiler som placeras i framrutan på sopbilar kan Helsingborg läsa av hur vägbanan mår. Informationen från flera sopbilar registrerar var det finns gropar, sprickor och annat som behöver åtgärdas. Nordvästra Skånes Renhållnings AB rullar 100 000 mil varje år på Helsingborgs vägar. Genom att utrusta sopbilarna med mobiler, samlar de kontinuerligt in information om vägarna. På så sätt sparar Helsingborg både tid och resurser, dessutom undviker de kostsamma inventeringar och får information som de kan använda för framtida planering. På sikt kommer verktyget även kunna användas på andra sätt. T.ex. kommer de att kunna kontrollera dagvattenbrunnar och identifiera behov av snöröjning eller gatsopning. Helsingborgs AI-verktyg bidrar helt enkelt till fria och framkomliga vägar!

Vill du testa det här i din organisation?

Vill du också testa eller veta mer om detta arbete kontakta Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Drift och underhåll, andreas.hall@helsingborg.se, telefon 042-102238

 • Beskrivning av filmen
  I filmen får vi följa med en sopbil med en mobilkamera i framrutan. Via mobilen ser vi var AI-verktygen markerar med fyrkanter olika gropar och sprickor i vägarna. Det dyker upp textrutor som beskriver Helsingborgs arbete med att ta fram AI-verktyg för framkomliga vägar.

Bup Skåne online för ökat psykiskt välbefinnande i samhället

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) Skåne, Region Skåne

Med hjälp av Bup Skåne online bidrar region Skåne till att göra insatser för psykisk hälsa tillgängliga för alla. Antalet barn och unga som upplever psykisk ohälsa fortsätter att öka i vårt samhälle och det finns en stor och ökande efterfrågan på Bups tjänster. Dessutom vet vi att många barn och unga inte alls söker hjälp kring sin psykiska ohälsa. För att motverka diskriminering av vem som får tillgång till insatser kring psykisk (o)hälsa arbetar Bup Skåne med nytänkande för hitta nya lösningar med målet att tillgängliggöra hjälp för alla barn och unga kring psykisk (o)hälsa. Denna webbtjänst bidrar i allra högsta grad till att främja psykisk hälsa för alla!

Vill du testa det här i din organisation?

Denna befintliga webbtjänst kan användas av andra regioner, kommuner, elevhälsa etc. Om du vill veta mer om hur du kan skapa online tjänst i din verksamhet kontakta Annika Nilsson, regional verksamhetsutvecklare Bup Skåne annika.b.nilsson@skane.se

 • Beskrivning av filmen
  Annika Nilsson berättar om Bup skåne online och visar samtidigt stillbilder från webbtjänsten.

Dikeskartan – innovation som ringar på vattnet

Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen, Nationellt skogsdatalabb och Naturvårdsverket

Diken utgör 70% av Sveriges vattendrag och det är många aktörer i samhället som behöver veta var de finns –  tex personer som arbetar med klimatåtgärder, samhällsplanering, skogsproduktion, grundvattenkapacitet, naturmiljöfrågor eller våtmarksrestaurering. Tack vare samverkan och trots begränsade medel har de tävlande genom dikeskartan lyckats dubblera den den totala längden kartlagda diken i Sverige så att de räcker hela 24 varv runt jorden.

 

I och med att dikeskartan (geodata, kod och modell) delas öppet har alla nu tillgång till ett  kunskapsunderlag med stor samhällsnytta, som behövs för t.ex analyser, modellering och åtgärdsinsatser. Nu när vi vet var dikena ligger kan vi hjälpas åt att värna både vattnet och klimatet!

 

Vill du testa det här i din organisation?

Vill du också testa och veta mer om detta arbete kontakta Meit Öberg, meit.oberg@skogsstyrelsen.se, tel 018-27 88 12

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar bilder över diken med informationstexter. Textrutor beskriver arbetet med att ta fram dikeskartan och visar även hur AI-verktyget tolkar informationen.

Innovationsplattform för öppen innovation

Digitaliseringsavdelningen, Helsingborgs stad

Innovation.helsingborg.se är navet i Helsingborgs satsning på innovation. Här samlar staden sina stadsgemensamma utmaningar och hela innovationsportföljen. Innovationsplattformen är byggd på öppen källkod och tillgänglig för andra. Med hjälp av ett analysverktyg går det att hela tiden se och följa upp statistik på olika initiativ. Helsingborg kan till exempel se hur många initiativ som tacklar en utmaning och vilken effekt initiativen förväntas ha. Genom denna transparens skapas samverkan med medarbetare, invånare, föreningsliv, näringsliv och akademin, som då kan hjälpa till med idéer för att lösa stadens utmaningar och skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam värld. Om alla kommuner är transparenta med sitt utveckling- och innovationsarbete blir det enklare för oss att samverka och återanvända varandras lösningar. Vi kan helt enkelt göra mer för mindre resurser!

 

Vill du testa det här i din organisation?

Innovationsplattformen är byggd på öppen källkod och kan användas precis som den är, av vem som helst (med lite utvecklarkompetens). Vill du veta mer om plattformen och arbetet kontakta Anna Lindgren, Content Manager, anna.lindgren@helsingborg.se

 • Beskrivning av filmen
  Anna Lindgren sitter i en fåtölj och berättar om innovationsplattformen, vi får också se några bilder från en innovationsplattformens dashboard.

Visualiserad klimatdata i våra klassrum

Västra Ramlösa skola & Digitaliseringsenheten i Helsingborg

Eleverna på Västra Ramlösa skola får tillgång till stadens och skolans klimatdata, på så sätt blir det lättare för eleverna att agera på sin egen och andras klimatpåverkan. Med hjälp av olika sensorer har Helsingborg tagit fram en kontrollpanel som kan visa livedata från klassrummen och skolan. Med hjälp av denna data kan lärare och elever skapa diskussioner om vår närmiljö och hur vi kan förbättra denna. Lärarna får därmed ett nytt läroverktyg som hjälper till att göra abstrakta begrepp om miljön och klimatförändring mer konkret, närmare och mer lättbegriplig genom att visa upp stadens och skolans insamling av data i realtid. På ett sätt som alla kan förstå. Vi kommer hjälpa till att skapa miljömedvetna medborgare!

Vill du testa det här i din organisation?

Vill du också testa eller veta mer om detta arbete, kontakta då André Karpelius Västra ramlösa skola, andre.karpelius@helsingborg.se

 • Beskrivning av filmen
  Vi ser olika exempel med staplar, grafer och över de data som visas i klassrummen.

Återvinning Anytime – dygnet runt, året om

Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva)

Återvinning Anytime skapar tillgänglighet till återvinning dygnet runt för våra invånare. Idag har många problem att få livspusslet att gå ihop, med Återvinning Anytime gör Piteå det möjligt att besöka återvinningscentralen när det passar Dig. Efter godkänd digital utbildning erhåller du “nyckeln” till anläggningen via mobil applikation eller körkort. Därmed får du tillgång till anläggningen på icke-bemannade tider. Pirevas lösning Återvinning Anytime skapar förutsättning för ökad återvinning och ett ökat återbruk, samtidigt som det blir lätt att göra rätt!

Vill du testa det här i din organisation?

Vill du också testa eller veta mer om detta arbete kontakta Stina Sikblad stina.sikblad@pireva.se 070-290 24 42

 • Beskrivning av filmen
  I filmen ser vi en bil åka in till en återvinningsstation, människor som återvinner saker. Allt sker under mörker, en måne visar att det är sent på kvällen.