Lätt att sprida-priset 2021

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Årets tävlande har beskrivit sina lösningar i en kort film på max 1 minut, som ska kunna spridas vidare på ett enkelt sätt.

Årets vinnare

Årets vinnare av Lätt att sprida är förvaltningen för teknik tillsammans med förvaltningen för individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Deras bidrag “Skoskydd av återanvänt tyg” är verkligen lätt att sprida och minskar vårt klimatavtryck samtidigt som det är ett glädjefullt samskapande.

Årets hedersomnämnande går till Värmdö kommun och deras lösning “Drönargränser” samt till Härnösands kommun för deras idé med “Skogs-wifi”. Ta del av alla bidragen nedan.

Under Innovationsveckan vill vi lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Därför delar vi ut Lätt att sprida till den organisation som har tagit fram en smart lösning som är lätt för andra att återanvända.

Skogs-Wifi, en innovativ mötesplats för kontorsarbete eller möten

Härnösands kommun, Tillväxtavdelning och näringslivsenhet.

Härnösands kommun har lanserat skogs-wifi för att uppmuntra kontorsarbete och möten ute i naturen. Skogs-wifi är en solcellsdriven router som ger tillgång till ett fritt nätverk. Med ett enkelt tryck på en knapp går routern igång och fungerar under en timme. Behövs mer tid är det bara att trycka på knappen igen. Lösningen är sprungen ur att flera forskningsrapporter visar att kontorsarbete utomhus ökar kreativiteten, sänker stressnivån och ger en effektivare återhämtning. Finns det bara finns en internetuppkoppling så går det mesta kontorsarbetet att göra var som helst.

Vill du testa det här i din organisation?
Skogs-wifi är byggd med enkel och förhållandevis billig teknik. Om du vill veta hur du ska gå tillväga för att bygga ditt eget skogs-wifi kan du kontakta Eva-Lotta Öberg i Härnösand.
eva-lotta.oberg@harnosand.se, 070-3122849

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar skogsmiljö och hur personer sitter i skogen och jobbar med sina datorer. Vi får se solcellen och knappen som aktiverar wifi. Eva-Lotta Öberg, projektledare, berättar i filmen hur det funkar och hur Härnösand jobbat med detta projekt.

Drönagränser: utred fastighetsgränser med hjälp av drönare

Värmdö kommun, Kart och GIS avdelningen tillsammans med Aveki och LE34

I Värmdö använder kommunen drönare för att säkerställa fastighetsgränser. Fastighetsägare hjälper till genom att markera sina tomtgränser på ett synligt sätt som gör det möjligt att koordinatsätta gränserna i kartan.
I Sverige finns det många osäkra fastighetsgränser. För att invånare ska få ett tryggt och säkert bygglov är det viktigt att fastighetsgränserna ligger rätt i kartan. Det är också en viktigt förutsättning för att t.ex. kunna digitalisera detaljplaner. Det traditionella sättet att ta reda på var fastighetsgränserna ligger är långsamma och resurskrävande. Genom att istället använda drönare och ta hjälp av invånarna blir det både enklare och går fortare!

Vill du testa det här i din organisation?
Om du vill använda drönare för att säkerställa fastighetsgränser i din kommun kan du kontakta Malin Sträng i Värmdö kommun.
malin.strang@varmdo.se,
telefon: 08-570 475 50

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar två personer i skogsmiljö som beskriver hur det går till att använda drönare och markörer för att fastställa fastighetsgränser. I filmen syns drönaren och markören som används samt den app som hjälper fastighetsägare att veta hur de ska gå till väga.

Teknikjakten – Ett enkelt och roligt sätt att arbeta med digital delaktighet

Umeå kommun stadsbibliotek samt Regionbibliotek Västerbotten

Teknikjakten låter deltagaren lära sig mer om teknik genom att på ett roligt och spännande vis lösa olika typer av uppdrag. Användaren besöker en webbsida där historien och uppdragen presenteras. Genom att uppge rätt svar löser deltagaren mysteriet steg för steg och lär sig av bara farten. Det är roligt och spännande för alla åldrar. Teknikjakten bidrar till arbetet med digital delaktighet och motverkar det digitala utanförskapet på ett sätt som går att anpassa till många målgrupper och lokala förutsättningar.

Vill du testa det här i din organisation?
Vill du också bidra till digital delaktighet och använda teknikjakten i din kommun kan du kontakta Jon Fällström i Umeå.

jon.fallstrom@umea.se
telefonnummer: 070-2593621

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar Jon Fällström när han berättar om teknikjakten. Den visar också websidan där teknikjakten finns och hur det går till att delta. Avslutningsvis syns exempel på websidor där andra organisationer har gjort sina egna teknikjakter.

Skoskydd av återanvänt tyg – medskapande som ger minskad miljöbelastning och skapar social hållbarhet

Kungsbacka kommun, förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Individ och familjeomsorg

Kungsbacka har slutat att använda engångsskoskydd av plast i Teknikens hus och använder nu skoskydd i återanvänt tyg. Trots pandemiåret köptes över 4000 engångsskoskydd in av plast. Lösningen sker genom ett samarbete med daglig verksamhet. Deltagare syr skoskydd av tyger från exempelvis förbrukade arbetskläder som inte går att laga längre. Skoskydden tvättar och återanvänds. Detta skapar en värdefull sysselsättning för deltagarna, mindre inköpskostnader- & transportkostnader samt mindre förbrukning av nya resurser. Lösningen sparar tonvis av förbrukning av engångsplast samt bidrar stort inom social hållbarhet med glädje och medskapande.

Vill du testa det här i din organisation?
Vill du också bidra till hållbar konsumtion och produktion och ökad inkludering av människor med funktionsvariation? Ta kontakt med Katarina Björklund Enhetschef Depå Kungsbacka kommun. katarina.bjorklund@kungsbacka.se,
Telefonnummer: 0300-834522

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar hur deltagare från daglig verksamhet syr skoskydd, hyllan med skor och de nya skoskydden visas samt en kassa med använt tyg. En person tar på sig skoskydden och går in. Texten beskriver hur Kungsbacka slutat använda engångsskoskydd av plast och nu övergått till skoskydd av tyg och att det är ett samarbete mellan förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Individ och familjeomsorg.

Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Söderslättsgymnasiet, Bildningsförvaltningen, Trelleborgs kommun

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter för ett samskapande lärande har barn och unga i förskolor och skolor fått möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessutom har elever genom poesin fått möjlighet att ge röst kring hur de vill se samtiden och framtid på hållbar väg. Projektet sammankopplas med samtliga läroplaner, Agenda 2030 och barnkonventionen. Projektet medskapades av elever och lärare i ett läranderum på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg 2017 och  har sedan dess engagerat barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborg och vidare utanför Trelleborgs gränser såväl nationellt som internationellt.

Vill du testa detta i din organisation?
Nyfiken på hur du kan ge möjlighet för barn och unga att skapa poesi för en hållbar framtid. Läs mer här https://sustainablepoetry.se/ eller kontakta gärna Maria Glawe, maria.glawe@trelleborg.se 0734-422834

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar olika exempel på poesiutställningar; ett träd med hjärtan, ett torn med uppsatta dikter, en val som är skapad av nät och papper, en utställning i biblioteksmiljö. Filmen avslutas med bild på webbsidan sustainablepoetry.se

Digisupport – Digitalt stöd och förenklade arbetsprocesser för skolan

Luleå kommun, Barn och utbildningsförvaltningen

Digisupport är en plattform för att nå ut till lärare med digitala tjänster och processer. Genom att använda supporten kan lärarna enklare uppfylla sitt kärnuppdrag att höja sin och elevernas digitala kompetens. Det underlättar för såväl lärare, rektorer, IT pedagoger och de som arbetar centralt. De flesta kommuner har intranät, men saknar ett verksamhetsspecifikt stöd. Digisupport ger verksamhetsspecifikt stöd och skapar samtidigt en samverkansyta genom de automatiserade kopplingar som finns på siten. Det är dessa olika kopplingar som skapar mervärdet.

Vill du testa detta i din organisation?
Vill du också öka stödet till lärare och andra genom att använda digisupport så kan du kontakta Katarina Eriksson i Luleå.

Katarina.eriksson@skol.lulea.se

 • Beskrivning av filmen
  Filmen visar exempel på frågor kopplade till digitala hjälpmedel som lärare har i sin arbetsvardag och de frågor medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen ställde sig. Filmen visar en bild på den webbsida som erbjuder stöd i dessa frågor och som blev lösningen på problemet.