Lätt att sprida-priset 2021

Under Innovationsveckan vill vi lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Därför delar vi ut Lätt att sprida priset till den organisation som har tagit fram en smart lösningen som är lätt för andra verksamheter att återanvända.

Tack till alla er som lämnat in era fantastiska bidrag till Lätt att sprida-priset! På måndag öppnar vi omröstningen. 

Borde fler göra som ni?

Har er verksamhet nyligen infört en lösning och efteråt sagt till varandra ”Tänk att vi inte gjort det här tidigare. Så här borde ju alla göra!”.

Kan just er lösning hjälpa fler utanför er organisation att utveckla verksamheten och skapa värde för medborgarna? Då vill vi att ni är med och tävlar om Lätt att sprida-priset 2021.

En lösning kan vara många saker

Med lösning menar vi något som löser ett problem och skapar nytta för användare och/eller verksamhet, till exempel en tjänst, process eller arbetssätt. Den behöver inte vara storskalig eller komplicerad – ju enklare desto bättre!

Lösningen kan också vara en förändring där ni slutat göra något som inte skapat nytta, kanske tvärtom, men där ni nu har frigjort resurser för andra insatser.

Förklara vad ni gjort i en kort film!

Ni lämnar in ert bidrag i form av en kort film, som ska vara just lätta att sprida, där ni på ett så enkelt sätt som möjligt berättar om er lösning. Vi tar emot bidrag från 11 augusti fram till den 30 september.

Tävlingen avgörs genom en öppen omröstning under Innovationsveckan som startar den 4 oktober, med prisutdelning fredag 8 oktober. Vinnaren får, förutom ära och berömmelse, möjlighet att dela med sig av lösningen så den kan göra ännu mer nytta i andra verksamheter.

Lätt att sprida-priset i korthet

  • tävlingen är endast öppen för offentliga aktörer eller aktörer med ett offentligt uppdrag, men lösningen får gärna ha utvecklats i samverkan med andra.
  • bidraget ska bestå av en film på max 1 minut som beskriver kärnan i er idé och hur andra kan återanvända den.
  • tävlingen avgörs genom öppen omröstning under Innovationsveckan.
  • deadline för att anmäla bidrag är 30 september.
  • trumpeter och fanfarer för vinnaren den 8 oktober.

Prisets historia

Lätt att sprida-priset har delats ut under Innovationsveckan både 2019 och 2020.  Över 1000 personer har varje år tagit del av lösningarna och röstat på sin favoriter.

Vinnaren av 2020 års Lätt att sprida-pris blev Stöd vid läkemedelshantering  Krossningsdatabasenen app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel. Två bidrag som även erhållit många röster får ett särskilt hedersomnämnande: Bildstöd för att öka barns delaktighet inom socialtjänstenframtaget av Familjeenheten vid socialtjänsten i Kumla kommun, samt Digital daglig verksamhet, från Kungsholmens dagliga verksamhet.

Vinnaren år 2019 blev bidraget MatGlad-apparna.

Se alla finalistbidrag 2020

Se bidragen från 2019