Om Lätt att sprida-priset 2020

Smarta lösningar i en annorlunda tid

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Du kan se alla finalistbidrag i årets tävling via knappen längst ner på sidan.

Borde fler göra som ni?

Har er verksamhet nyligen infört en lösning och efteråt sagt till varandra ”Tänk att vi inte gjort det här tidigare. Så här borde ju alla göra!”. Kan just er lösning hjälpa fler utanför er organisation att utveckla verksamheten och skapa värde för medborgarna? Då vill vi att ni är med och tävlar om Lätt att sprida-priset 2020.

Årets tema är Smarta lösningar i en annorlunda tid, där ni är fria att tolka vad ni vill dela.

En lösning kan vara många saker

Med lösning menar vi något som löser ett problem och skapar nytta för användare och/eller verksamhet, till exempel en tjänst, process eller arbetssätt. Den behöver inte vara storskalig eller komplicerad – ju enklare desto bättre! Lösningen kan också vara en förändring där ni slutat göra något som inte skapat nytta, kanske tvärtom, men där ni nu har frigjort resurser för andra insatser.

Förklara vad ni gjort i en kort film!

Nytt för årets tävling är att bidragen ska lämnas in i form av korta filmer, som ska vara just lätta att sprida, där ni på ett så enkelt sätt som möjligt berättar om er lösning. Vi tar emot bidrag fram till den 18 september.

Tävlingen avgörs genom en öppen omröstning under Innovationsveckan som startar den 5 oktober, med prisutdelning fredag 9 oktober. Vinnaren får, förutom ära och berömmelse, stöd att dela med sig av lösningen så den kan göra ännu mer nytta i andra verksamheter.

Lätt att sprida-priset i korthet

  • tävlingen är endast öppen för offentliga aktörer eller aktörer med ett offentligt uppdrag, men lösningen får gärna ha utvecklats i samverkan med andra.
  • bidraget ska bestå av en film på max 1 minut.
  • tävlingen avgörs genom öppen omröstning under Innovationsveckan.
  • deadline för att anmäla bidrag är 18 september.
  • trumpeter och fanfarer för vinnaren den 9 oktober.

Se alla finalistbidrag

Prisets historia

Lätt att sprida-priset delades ut för första gången under Innovationsveckan 2019. 30 bidrag skickades in till tävlingen, och över 1000 personer tog del av lösningarna och röstade på sin favorit. Vinnaren blev bidraget MatGlad-apparna.

Se bidragen från 2019