Lätt att sprida-priset 2020 – årets finalister

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Årets tävlande har beskrivit sina lösningar i en kort film på max 1 minut, som ska kunna spridas vidare på ett enkelt sätt.

Årets vinnare

Vinnaren av 2020 års Lätt att sprida-pris blev Stöd vid läkemedelshantering  Krossningsdatabasenen app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel. Två bidrag som även erhållit många röster får ett särskilt hedersomnämnande: Bildstöd för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten, framtaget av Familjeenheten vid socialtjänsten i Kumla kommun, samt Digital daglig verksamhet, från Kungsholmens dagliga verksamhet.

Fortsätt dela och sprida bidragen!

Välkommen att ta del av de sju finalisternas lösningar här nedan. Och fortsätt gärna dela bidragen så att fler kan ta del av och inspireras av dessa smarta lösningar!

VINNARE 2020 – Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen

Skånes Universitetssjukhus, Enhet läkemedel

Sedan apoteksmonopolet avskaffades saknas sammanställd samlad information om hur personer med sväljsvårigheter kan få i sig olika mediciner. Två av våra apotekare har byggt en kvalitetssäkrad app och hemsida där patienter och vårdpersonal gratis kan komma åt informationen.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

Databasen kan nås av alla på: www.lakemedelshantering.se

 • Beskrivning av filmen
  Eva Rickhag, Region Skåne, berättar om ett stöd vid läkemedelshantering. Appen visas på en ipad där man pekar och väljer vad man vill titta på.

Hedersomnämnande 2020 – Bildstöd för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten

Socialtjänsten Kumla kommun, familjeenheten

Kort om lösningen: Ett enkelt bildstöd som på ett pedagogiskt och lekfullt sätt beskriver socialtjänstens utredningsprocess på en övergripande nivå. Syftet med bildstödet är att hjälpa barn att få ökad förståelse för socialtjänsten, men också för sin unika situation och utredning.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

Bildstödet finns att hämta på https://www.kumla.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/till-dig-som-ar-ung/du-som-ar-kallad-pa-mote.html, under fliken ”Vad kommer att hända nu”.  Bilderna som använts är hämtade från www.bildstod.se

 • Beskrivning av filmen
  I filmen beskrivs och visas ett bildstöd i form av ett pappersark med pedagogiska bilder med enkla illustrationer. Där framgår hur socialtjänsten arbetar med barn, familj och anhöriga. Filmen avslutas med bilder på barn som tillsammans med personal använder stödet i samtal.

Hedersomnämnande 2020 – Digital daglig verksamhet, glädje för många

Kungsholmens dagliga verksamhet

Digital verksamhet, ett alternativ för att tillgodose behovet hos brukarna som inte fysiskt kan komma till sin dagliga verksamhet. Genom att använda digitala lösningar kan vi möjliggöra för brukare att ta del av aktiviteter även de dagar de inte har möjlighet att ta sig till sin dagliga verksamhet.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

För mer information kontakta: vanja.schwamberg@stockholm.se

 • Beskrivning av filmen
  Den dagliga verksamheten visar i filmen hur man ändrat sitt arbetssätt i Corona-tider genom digitala träffar. Det visas digital dans där brukare och personal diggar och dansar på distans. Tommy Körberg sjunger vid digitalt musikval där man lyssnar tillsammans. I sista delen bakar man tillsammans, elvispen går för fullt och många brukare är med via sin dator.

Barnbiblioteksappen Bibblix

Föreningen Sambruk. Appen är utvecklad av Stockholm och Malmö stadsbibliotek.

Bibblix är en app för barn mellan 6 – 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och sin läslust. Bibblix är en del i det läsfrämjande arbetet och har en tydlig och omfattande urvalspolicy.

Hur kan man börja göra/använda lösningen?

Bibblix erbjuds idag i Stockholm och Malmö, men flera kommuner är välkomna att ansluta sig. Sedan 2020 ägs och förvaltas appen av föreningen Sambruk på uppdrag av de samverkande kommunerna. https://bibblix.se/

 • Beskrivning av filmen
  Barnbiblioteksappen Bibblix beskrivs i en textslinga. Appen är för barn mellan 6-12 år och underlättar för barn att själva hitta vad man vill läsa. Här visas appen med dess funktioner och valmöjligheter. Föreningen Sambruk erbjuder Bibblix som en digital tjänst för alla folkbibliotek för en viss avgift.

Nyckelfria dörrar inom vård och omsorg

Diggacoacherna på Vård och Omsorg, Kungsbacka kommun

Personalen inom vård och omsorg hade det svårt att komma igenom dörrar med händerna fulla, t.ex. in tvättrummet. Lösningen blev en app och ett lås som låser upp & öppnar dörren när personalen närmar sig. Nyttan: underlättar i arbetet, bättre ergonomi, tidsbesparing och bättre basala hygien.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

För mer information kontakta projektgruppen på e-post: vardochomsorg.diggahalland@kungsbacka.se

 • Beskrivning av filmen
  I filmen berättar och visar personalen att det är svårt att bära saker och samtidigt öppna låsta dörrar med vanlig nyckel. Sedan visas hur enkelt det är med nyckelfria lås som öppnas automatiskt när personalen går mot dörren. För mer information kontakta projektgruppen på e-post: vardochomsorg.diggahalland@kungsbacka.se

Restaurangpuckar på akutmottagningen i Norrtälje

Tiohundra AB

Restaurangpuckar används på akutmottagningen i Norrtälje för att minska trängseln och är uppskattat framförallt bland barnfamiljer. Patienterna kan lämna akuten och t.ex. vänta utomhus eller i cafeterian. Vi har inte upplevt någon trängsel under sommaren trots att kommunen då tredubblar sin befolkning!

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

För mer information kontakta: yvonne.backstrom@tiohundra.se

 • Beskrivning av filmen
  En man kliver in på akutmottagningen och skrivs in. Han får en digital restaurangpuck av personalen. Mannen går ut och sätter sig för att vänta. Efter en stund piper pucken då. Mannen kan då gå in och träffa vårdpersonalen på akutmottagningen.

Utvecklingskraft – arbetssätt för digitalisering som skapat stor nytta på kort tid

Sollentuna kommun. Bidraget är utvecklat i samverkan med Knowit.

Med en nytt arbetssätt för digitalisering har vi identifierat problem och löst dem, vilket skapat stort värde för våra invånare på kort tid, utan stor budget. Vi arbetar med veckovisa möten och korta cykler där tvärfunktionellt samarbete och nyttjande av befintliga resurser är viktiga principer.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

Kontakta maria.ericsson@sollentuna.se för mer information.

 • Beskrivning av filmen
  Maria Ericsson från Sollentuna kommun berättar om deras digitaliseringsarbete. Om man vill veta mer så kan man kontakta Maria via e-post maria.ericsson@sollentuna.se