Instruktioner – så registrerar du en aktivitet

Här kan du läsa mer om hur du kan skapa en lockande och tydlig programpunkt, samt hur de olika fälten i registreringsformuläret fungerar.

Som arrangör av en aktivitet är du ansvarig för att lägga in den information som behövs i din programpunkt. För att locka deltagare är det också viktigt att tänka på hur du utformar texten så att många deltagare vill delta på just din aktivitet. Där kan val av rubrik och ingress vara nyckeln. En rekommendation är att be en kommunikatör eller andra kollegor att kolla på aktiviteten och testa länkar. Behöver något ändras är det bara att redigera – testa dig fram! Efter att du skickat in en aktivitet kan du gå in på ”Mina aktiviteter” och klicka på ”Visa” för att se hur din programpunkt kommer se ut när den är publicerad.

Rubrik (max 150 tecken)

Skriv en tydlig och lockande rubrik som förklarar kortfattat vad er aktivitet handlar om. Använd inte VERSALER .

Exempel: Tack Mr Robot! Så fick vi mer tid för mänskliga möten genom robotar i socialtjänsten

Arrangör

Här anger ni namn på arrangerande organisationer. Om ni är många/har väldigt långa namn, fundera på om ni kan hålla er på t.ex. kommunnivå och vara mer specifika med t.ex. förvaltning i den långa beskrivningen.

Typ av arrangör

Visas ej publikt i kalendariet, detta är för intern statistik.

Ingress (max 350 tecken)

Sammanfatta vad er aktivitet handlar om på ett tydligt och inbjudande sätt – det är här och i ingressen som ni fångar intresse!

Exempel: Välkommen till ett seminarium om framtidens socialtjänst. Vi inleder med ett samtal mellan brukare och medarbetare som delar sina erfarenheter av automatiserad handläggning av försörjningsstöd. Därefter bjuder vi in till gemensam diskussion om risker, möjligheter och hur vi bäst nyttjar de resurser som frigörs av robotar.

Fullständig beskrivning av aktivitet

Här kan ni dela mer information om aktiviteten. Texten visas efter rubrik och ingress när man klickar sig in på texten från programlistan. Om ni inte har all information klar från början, var tydliga med att ni kommer att uppdatera med information (t.ex. länk till webbsändning), om man får mer info vid anmälan osv.

Information som är bra att ha med i längre beskrivning:

  • Bakgrund till aktiviteten/ämnet
  • Presentera program och medverkande
  • Vilka är målgruppen? Behöver man förbereda sig eller ha särskilda förkunskaper?
  • Tillgänglighet – finns tillgänglighetsanpassad lokal, används svenska osv.
  • Om aktiviteten är digital krävs någon särskild utrustning?
  • Går det att ta del av material/inspelning i efterhand?
  • Har ni en hashtagg som man kan följa? (se även Länkar nedan)

Bild

Det är frivilligt att ha med en bild, men det kan vara ett bra sätt att lätta upp er programpunkt och väcka intresse. Det är också bra att ha en bild om ni ska dela er programpunkt i andra kanaler. Bilden bör vara en så kallad breddare eftersom den visas mellan ingress och längre beskrivning. Bilden måste vara i formatet png eller jpeg och ska vara i liggande format minst 1200×800 px. Filen får inte vara större än 2 MB.

Hur kan man delta? 

Lokalt på plats

  • Plats där aktiviteten äger rum: Adressfältet är kopplat till Google maps, så kontrollera efteråt att kartan som genereras stämmer. Om du behöver ange detaljer så som lokal, våningsplan, portkod och liknande gör du det i den längre beskrivningen.
  • Kommun, Region: Detta anges så man ska kunna filtrera sökresultat för att se vad som händer på plats i en viss kommun eller region.

Nationellt via webben eller i annan digital kanal

  • Länk till webbsändning/digital möte: en klickbar knapp skapas automatiskt genom att du skriver en webbadress. Du kan inte skriva ”vanlig” text här, så om du behöver informera om att länk kommer senare, skriv det i den längre beskrivningen eller under Mer om anmälan/hur man kan delta.

Tema

Dessa visas som taggar i kalendariet, där man även kan filtrera sökresultat efter tema.

Typ

Dessa visas som taggar i kalendariet, där man även kan filtrera sökresultat efter typ.

Anmälan via

Används om man behöver anmäla sig förväg. En klickbar knapp skapas automatiskt genom att du skriver en webbadress/e-postadress. Du kan inte skriva ”vanlig” text här, så om du t.ex. behöver informera om att länk kommer senare eller om sista anmälningsdatum, skriv det i rutan Mer om anmälan/hur man kan delta.

Mer om anmälan/hur man kan delta:

Här kan du komplettera med information om anmälan eller deltagande.

Länkar

Här kan du dela länkar till hemsidor, sociala medier, vidare läsning och annat som kan vara av intresse.

Övrigt

Fullbokat? Genom att kryssa i rutan Aktiviteten är fullbokad så skapas en symbol så det syns i kalendariet

Inställt? Om en redan publicerad aktivitet skulle bli inställd är det bra om du inte tar bort den, utan informerar om detta i texten, samt kontaktar anmälda deltagare förstås. Genom att kryssa i rutan Aktiviteten är inställd så skapas en symbol så det syns i kalendariet.

Status – Under arbete/Klar för granskning

Här anger du Under arbete tills du är nöjd med hur din programpunkt ser ut. Då kryssar du för rutan Klar för granskning. Texten kommer då gås igenom av Innovationsveckans team, du får ett mejl när aktiviteten är godkänd. När programmet är publikt kommer din aktivitet att synas för besökare på sidan.

Glöm inte att testa alla länkar innan du markerar aktiviteten som Klar för granskning!