Inspelningar från Innovationsveckan 2020

Här har vi samlat länkar till inspelade aktiviteter från Innovationsveckan 2020. Om du söker en särskild inspelning kan du använda webbläsarens sökfunktion – genom att trycka CTRL + F får du upp en sökruta där du till exempel kan skriva arrangörens namn.

Filmer som saknar undertextning delas endast som länkar (ej inbäddade filmer) på grund av Webbdirektivet. Om en filmlänk inte fungerar beror det troligtvis på att upphovsägaren tagit ner filmen. För frågor om filminspelningarna kontaktar du respektive arrangör, kontaktuppgifter finns i programbeskrivningarna (klicka på rubriken). Är du arrangör och vill att vi delar er inspelning från veckan, mejla oss på innovationsveckan@skr.se.

Toppledarsamtal om innovation i offentlig sektor

Arrangör: Innovationsveckan (SKR, Vinnova Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning)


Idéburen innovation – så stärker Berättarministeriet demokratin genom riktade insatser till lärare i socioekonomiskt utsatta områden

Arrangör: Berättarministeriet


Innovation i samverkan

Arrangör: Bolagsverket

Bilden länkar till en sida där filmen kan ses.


Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

Arrangör: Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign


Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

Arrangör: Göteborgs stad


Framtidsspaning – så arbetar vi med tänkbara framtidsbilder i Göteborgs Stad

Arrangör: Göteborgs stad


Innovation + Tillit = Sant

Arrangör: Göteborgs stad


Kom igång med normkreativa metoder – exempel och lärdomar från Göteborgs Stad och RISE

Arrangör: Göteborgs stad


Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

Arrangör: AgeLab test och lärandemiljö Göteborgs Stad Centrum


Ethical and Societal Risks of AI – How Public Sector Organizations Can Work Responsibly

Arrangör: AI Sustainability Center


Diverse and inclusive workplaces – Share, Mingle and Inspire

Arrangör: Openlab


Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin (sammanfattning)

Arrangör: Järfälla kommun


Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

Arrangör: Region Västmanland, Region Örebro Län, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Östergötland

Länk till sändningen


Innovationsveckan i Borås – 16 föreläsningar

Arrangör: Innovationsplattform Borås, Högskolan i Borås, Borås stad, Sjuhärads Samordningsförbund, Vinnova, RISE, REKO-ringen Sjuhärad, Miljöbron, Borås Science park mfl.

Länk till sändningarna


Hur kan vi använda innovation för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta stad?

Arrangör: Innovationsföretagen

Länk till sändningen


Offentlig sektors digitalisering: Innovationens roll och förutsättningar

Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs universitet/SCDI

Länk till sändningen


Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

Arrangör: Skellefteå kommun

Länk till sändningen


Framtidens besöksnäring – Destinationsutveckling med sikte på 2030

Arrangör: Göteborg & CO

Länk till sändningen


Prova på-workshop – ny app som gör vardagen roligare

Arrangör: Maria Lindqvist (Finlandiabiosciences), Klas Palm (Uppsala Universitet)

Länk till sändningen


Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?

Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs Universitet

Länk till sändningen


Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

Arrangör: Testa Center, Uppsala Universitet

Länk till sändning 


Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?

Arrangör: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs Universitet, RISE, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen Region Västra Götaland, Innovatum

Länk till sändningen


Offentlig sektor på sociala medier – en del av vårt kulturarv

Arrangör: Sisab AB, ArkivIT AB

Länk till sändningen


Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov

Arrangör: Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs sjukhus

Länk till sändningarna


Swedish Edtest – en testbädd för digitala lärverktyg

Arrangör: Uppsala kommun

Länk till sändningen


Innovation i en storstad – hur då?

Arrangör: Uppsala kommun tillsammans med Ignite Sweden

Länk till sändningen


REKO-ring webbinarium (på engelska)

Arrangör: Innovationsplattform Borås, REKO-ringen

Länk till sändningen