Inspelningar från Innovationsveckan 2020

Här samlar vi inspelade aktiviteter från Innovationsveckan 2020.

Om du saknar en särskild inspelning kontaktar du arrangören av den aktiviteten, som ansvarar för att vi får kännedom om eventuella inspelningar. Det gäller även om du har frågor om materialet nedan, kontakta då respektive arrangör, kontaktuppgifter finns i programbeskrivningarna (klicka på rubriken). Om du är arrangör och vill att vi delar er inspelning från veckan, mejla oss på innovationsveckan@skr.se. Filmer som saknar undertextning kommer endast att delas som länkar (ej inbäddade filmer) efter fredag 23 oktober, i enlighet med Webbdirektivet. Om du söker en särskild inspelning kan du använda webbläsarens sökfunktion – genom att trycka CTRL + F får du upp en sökruta där du till exempel kan skriva arrangörens namn.

Toppledarsamtal om innovation i offentlig sektor

Arrangör: Innovationsveckan (SKR, Vinnova Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning)


SKR samtalar om: KOMET, regulatoriska växthus och försöksverksamhet

Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner


Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

Arrangör: Region Västmanland, Region Örebro Län, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Östergötland


Medborgare som medskapare

Arrangör: Samordningsförbunden Huddinge Botkyrka Salem, Södertälje, Centrala Östergötland och Samspelet

En powerpoint-bild som beskriver en förändring av perspektiv i tre steg - från verksamheten i fokus till individen i fokus till individens fokus.

Bilden länkar till en Zoom-inspelning av föreläsningen.


Innovationveckan i Borås – 16 föreläsningar

Arrangör: Innovationsplattform Borås, Högskolan i Borås, Borås stad, Sjuhärads Samordningsförbund, Vinnova, RISE, REKO-ringen Sjuhärad, Miljöbron, Borås Science park mfl.


Hur kan vi använda innovation för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta stad?

Arrangör: Innovationsföretagen


Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykiatrin (sammanfattning)

Arrangör: Järfälla kommun


Offentlig sektors digitalisering: Innovationens roll och förutsättningar

Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs universitet/SCDI

Bilden länkar till en sida där filmen kan ses.


Smart stad – När våra hus blir viktiga delar i ett energisystem

Arrangör: ÖrebroBostäder AB, Jonas Tannerstad

Bilden länkar till en inspelning som kan ses i Teams.


Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

Arrangör: Skellefteå kommun


Framtidens besöksnäring – Destinationsutveckling med sikte på 2030

Arrangör: Göteborg & CO


Prisutdelning av Lätt att sprida-priset

Arrangör: Innovationsveckan


Prova på-workshop – ny app som gör vardagen roligare

Arrangör: Maria Lindqvist (Finlandiabiosciences), Klas Palm (Uppsala Universitet)


Idéburen innovation – så stärker Berättarministeriet demokratin genom riktade insatser till lärare i socioekonomiskt utsatta områden

Arrangör: Berättarministeriet


Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?

Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs Universitet


Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

Arrangör: Testa Center, Uppsala Universitet


Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?

Arrangör: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs Universitet, RISE, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen Region Västra Götaland, Innovatum


Offentlig sektor på sociala medier – en del av vårt kulturarv

Arrangör: Sisab AB, ArkivIT AB


Innovation i samverkan

Arrangör: Bolagsverket

Bilden länkar till en sida där filmen kan ses.


Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov

Arrangör: Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs sjukhus

Bilden länkar till en sida där filmen kan ses.


Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

Arrangör: Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign


Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

Arrangör: Göteborgs stad


Framtidsspaning – så arbetar vi med tänkbara framtidsbilder i Göteborgs Stad

Arrangör: Göteborgs stad


Innovation + Tillit = Sant

Arrangör: Göteborgs stad


SKR samtalar om: Inbäddad forskning i Helsingborgs stad

Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner


SKR samtalar om: Hur sprider vi nya smarta lösningar snabbare i offentlig sektor?

Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner


Att realisera en E-servicevision

Arrangör: Umeå kommun & Hello future

Bilden länkar till en sida där du kan se filmen.


Ethical and Societal Risks of AI – How Public Sector Organizations Can Work Responsibly

Arrangör: AI Sustainability Center


Swedish Edtest – en testbädd för digitala lärverktyg

Arrangör: Uppsala kommun


Innovation i en storstad – hur då?

Arrangör: Uppsala kommun tillsammans med Ignite Sweden


Kom igång med normkreativa metoder – exempel och lärdomar från Göteborgs Stad och RISE

Arrangör: Göteborgs stad


Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

Arrangör: AgeLab test och lärandemiljö Göteborgs Stad Centrum


REKO-ring webbinarium (på engelska)

Arrangör: Innovationsplattform Borås, REKO-ringen


Diverse and inclusive workplaces – Share, Mingle and Inspire

Arrangör: Openlab