« Alla nyheter

2022-03-21

Innovationsveckan 2022!

Årets vecka äger rum den 3-7 oktober. Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Upplägget blir som vanligt att du bidrar genom att arrangera ditt eget event, vi bidrar med en plattform och publicerar vårt gemensamma program. Välkommen att skapa Innovationsveckan tillsammans med oss!

Från och med maj kan du registrera aktiviteter och bli en del av det gemensamma programmet. Registrering av aktiviteter kan göras fram tills veckans genomförande, men ju tidigare desto bättre om du vill nå ut med era programpunkter!

Följ Innovationsveckan på LinkedIn för att få löpande info och kontakt med andra arrangörer och deltagare.

Använd gärna våra hashtags #innovationsveckan och #helasverigeinnoverar