Innovationsprint

Onsdag 2 oktober, mitt under Innovationsveckan, kommer grupper samlas på olika platser runt om i landet för att genomföra en innovationssprint kring några av våra stora samhällsutmaningar. Grupperna kommer testa att arbeta koncentrerat med en utmaning under en dag tillsammans med kollegor, andra aktörer och invånarna för att förstå mer om behoven, testa idéer och utveckla med dem vi finns till för. Alla grupper kommer arbeta utifrån material framtaget av SKL:s Innovationsguiden. Vill ni vara med?

Frågor och svar om innovationssprinten

Vad är en innovationssprint?

En intensiv dag av lärande och utforskande med tjänstedesignmetodik tillsammans med kollegor, andra aktörer och invånarna! Under dagen förstår vi mer om invånarnas behov kring en samhällsutmaning, testar idéer och utvecklar med dem vi finns till för, genom att gå igenom de olika stegen av Innovationsguidens utvecklingsprocess.

Varför en innovationssprint?

Prova på vad ni kan åstadkomma under en enda dag! Testa ett arbetssätt som möjliggör att arbeta koncentrerat och lustfyllt med en utmaning.

Hur går det till?

Innovationssprinten pågår kl. 08-19.00 onsdag 2 oktober. Grupper samlas på olika platser runt om i landet. Grupperna faciliteras/leds lokalt av personer med erfarenhet av Innovationsguiden/tjänstedesign. Innovationsguiden tillhandahåller material för dagen – schema och mallar att använda för de olika momenten.

Val av samhällsutmaningar?

SKL har valt ut fyra prioriterade utmaningar att arbeta med under sprinten:

Demokrati 2.0: Hur kan invånare på ett bra sätt vara involverade i frågor som berör dem själva och samhället i stort?

Hållbar hälsa: Hur ser vi till att människor i samhället mår bra både fysiskt och psykiskt?

Lustfyllt lärande: Hur skapar vi lust till att lära och utvecklas för nästa generations samhällsmedborgare?

Meningsfullt åldrande: Hur kan vi förbättra livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare?

Grupperna väljer en eller flera av dessa samhällsutmaningar som de vill ta sig an under dagen. De bestämmer själva om de vill angripa utmaningen utifrån sina specifika lokala förutsättningar, och/eller den nationella utmaningen.

Vad händer sedan?

I slutet av dagen sammanställer grupperna sina insikter, idéer och resultaten av testerna samt ger rekommendationer framåt i ett enkelt format. Detta kan skickas till Innovationssprintens projektledare på SKL. Material inskickat till SKL kommer användas som ett underlag i ett strategiarbete för framtidens välfärd som drivs av SKL och Regeringskansliet. Naturligtvis kan grupperna också välja att lämna över arbetet till lokala mottagare, t.ex. den egna förvaltningen.

Vad innebär det att hålla i en innovationssprint?

Du som håller i en sprintdag bör ha erfarenhet av att arbeta med tjänstedesign/Innovationsguiden så att du är bekväm med metoden. Du behöver ha grundläggande kunskap i att leda och stötta grupper genom en process. Du behöver ordna en lokal, gärna med väggytor att arbeta på, och förtäring för dagen.

Vi kommer förse dig med det material ni behöver under dagen såsom schema, övningar och instruktionsfilmer mm. Du processleder er genom dagen med hjälp av materialet och ser till att alla har det bra. Gör det gärna tillsammans med någon. Om ni är en eller ett fåtal grupper ser vi att du som håller i sprinten även kan delta i arbetet, annars rekommenderar vi att du ser dig som facilitator under dagen. Det kan vara bra om du har en processansvarig i varje grupp som du förberett innan om vad som kommer hända under dagen.

Förbered både dig själv och dina sprintdeltagare på att det blir en lång, intensiv och rolig dag!

Vilka kan delta i en innovationssprint?

Vi rekommenderar att en sprintgrupp är 3-5 personer, med spridning på kompetenser och erfarenheter i gruppen. Du bestämmer hur många och vilka som kan vara med på innovationssprinten hos dig, ni kan vara en eller flera grupper. Enklaste formen är att ni är en grupp på den egna arbetsplatsen som genomför sprinten, men vi vill gärna uppmuntra till att inte begränsa deltagande till din egen organisation! Du kan bjuda in andra berörda aktörer, eller ha öppen inbjudan – den som vill kan anmäla sig! Vad händer om gruppen har helt olika bakgrund, arbetsplatser, ålder?

Hur bjuder jag in till en lokal innovationsprint?

Om du vill arrangera och hålla i en innovationssprint, kontakta Sara Tunheden på Innovationsguiden, sara.tunheden@skl.se, så får du mer information och material. Därefter ser vi gärna att du anmäler sprinten som en aktivitet i vårt program (du väljer “innovationssprint” under typ av aktivitet).

Vill du delta på en innovationssprint?

För att se om det arrangeras en innovationssprint lokalt på din ort – se programmet här.

Anmäl aktivitet

Programmet för 2019 är under uppbyggnad. Var med och bidra till innehållet under Innovationsveckan genom att anmäla din aktivitet!

Anmäl aktivitet