« Alla nyheter

2022-09-28

Innovationsandan spred sig i länet och vi fick många nya kontakter

Under Innovationsveckan 2021 passade Kronoberg på att anordna en egen Innovationsvecka med flera aktiviteter varje dag under hela veckan. Tillsammans med Verklighetslabbet lyfta de på så vis fram Kronobergs innovationsarbete tillsammans med olika aktörer i länet. Vi fångade Silvia för att ta del av deras erfarenheter.

Hur fick ni idén till att göra en egen Innovationsvecka under nationella Innovationsveckan? 

– Vi fick inspirationer från Borås kommun att de också gjorde något liknande under det fösta året 2018. Jag tror de har fortfarande det koncept sedan dess.

Vad hade ni för tillvägagångssätt för att nå framgång?

– Vi var tidigt ute och marknadsförde våra aktiviteter och arbetade väldig målgruppsanpassat. Redan i planeringen utgick vi från målgruppen och la aktiviteterna när det passar. Sen använde vi våra nätverk och spred informationen tidigt till våra målgrupper.

Varför tycker du att man ska vara med på Innovationsveckan?

– Oavsett om du är deltagare eller arrangör är det viktigt att ta del av Innovationsveckan. Inte bara för att det finns så mycket inspiration och kunskap att ta tillvara på. Utan även möjligheten att samla ihop vår innovationskraft och påverka utvecklingen i offentliga sektor med nya kunskap, tankar och arbetssätt!

Gör ni likadant under årets Innovationsvecka?

– Ja, nästan. Men vi kommer att ha lite färre aktiviteter i år än tidigare.

Här kan du se aktiviteterna under Kronobergs egna Innovationsvecka