« Alla nyheter

Vi möter Jonas Gumbel från Vinnova

2023-09-22

Innovation är extra angeläget i år

Innovation är ett effektivt sätt att framtidssäkra organisationer och i slutänden vår välfärd.
Som innovationsmyndighet vill Vinnova att fler ska arbeta med innovation.

Vinnova är en av initiativtagarna till Innovationsveckan som nu är på sitt femte år. Under Innovationsveckan vill vi sprida nya arbetssätt, exempel och smarta lösningar för en innovativare mer innovativ offentlig sektor.

”Innovation känns extra angeläget ett sådant här år när samhällsutmaningar är så extremt påtagliga.”

– Vi måste lyfta upp innovation på agendan och där är Innovationsveckan ett fantastiskt sätt för offentliga organisationer. Här kan de direkt ta inspiration och få spridning på goda exempel från olika aktörer.

Vad ser du som de största utmaningarna för att lyckas med innovation i offentlig sektor?

– Innovationsprojekt behöver synkas med de prioriteringar som finns i den offentliga organisationen. Sedan behöver vi arbeta långsiktigt – nästan all innovation tar tid. Man behöver också hitta ett sätt att organisera för innovation. Någon måste så att säga göra något för att det ska bli någon innovation – men mycket kan göras inom ramen för ordinarie uppdrag och organisation.

Innovationsveckan firar fem år, vad har tidigare års aktiviteter gett er?

–Vi vill inspirera och mobilisera aktörer för innovation men också bidra till spridning och skalning. Innovationsveckan har bidragit till ett nätverkandet mellan organisationer där människor kan stödja och inspirera varandra under projekten och se vad som pågår hos olika aktörer. Nätverkandet är första steget för att få till en faktisk spridning av innovativa lösningar, processer och metoder.

Vilka aktiviteter anordnar ni i år?

– Redan första dagen deltar vår generaldirektör Darja Isaksson vid årets Toppledarsamtal (länk). Därefter kommer vi bland annat att lansera en uppgraderad version av vår guide för effektmätning, Impact Innovation – Så får vi till systemomställning i praktiken och Utforska möjligheter och Utmaningar med hälsodata genom ett spel, för att nämna några. Här hittar du alla Vinnovas aktiviteter 

“Att mäta och förstå effekten är viktigt för att kunna argumentera för att goda och testade lösningar faktiskt omsätts till reguljär verksamhet och förverkligas.” 

Vilka vänder ni er till och vad kan jag som deltagare få ut av att delta på era aktiviteter?

– På lanseringen av vår uppgraderade version av effektmätning vill vi möta alla som jobbar med projekt för utveckling och innovation. Vi har sett att effektmätning ofta glöms bort i innovationsprojekt. Att mäta och förstå effekten är viktigt för att kunna argumentera för att goda och testade lösningar faktiskt omsätts till reguljär verksamhet och förverkligas.

Vad hoppas du att årets Innovationsvecka ska resultera i?

– Engagemang kring innovation i kommuner, regioner och myndigheter. Inspiration och många nya kontakter mellan organisationer och människor som kan stötta varandra i innovationsarbetet.

Kan vi möta dig i någon aktivitet?

Jag kommer att dyka upp en stund när vi nylanserar vår uppgraderade guide för effektmätning.

Har du sett något i programmet som du ska delta i?

– Jag ska lyssna på vad toppledarna reflekterar kring när de tittar på ett förberett framtidsscenarium. Det blir spännande!

”Jag vill höra mer från aktörer som lyckats förbättra offentliga regler och styrmedel.”

Finns det något som du vill se mer av i årets program, en uppmaning till någon att arrangera?

– Jag tycker det vore spännande att höra från aktörer som lyckats förbättra offentliga regler och styrmedel. Offentliga styrmedel har ju en väldigt stor påverkan på utveckling och när regler och incitament inte är ändamålsenliga kan de ju också verkligen hindra innovation och positiv utveckling.