« Alla nyheter

2021-09-14

Inger Ek, GD Upphandlingsmyndigheten, innovationsupphandling ger möjligheter att möta våra utmaningar

Vi som är ansvariga för användning av offentliga medel kan möta klimatutmaningar och digitalisera i snabbare takt om vi använder inköp som ett strategiskt verktyg. Innovationsupphandling är ett av flera kraftfulla verktyg i det arbetet.

Genom att hjälpas åt kan vi tillsammans ge kraft åt och  snabba på den innovation som redan sker i samhället för att möta samhällets utmaningar.

Att dela din kunskap om framgångsfaktorer för innovation i offentlig sektor är ett sätt för dig att bidra. Gör det under program på på innovationsveckan.nu. Du är så klart också välkommen att ta del av andras erfarenheter under Innovationsveckan!