« Alla nyheter

2021-05-05

Hallå där arrangör | Lars Bern, Business Region Göteborg AB

Business Region Göteborg arrangerade under Innovationsveckan 2020, tillsammans med flera andra aktörer, webbinariet Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?  Extra kul, tycker vi, att man i livestudion varvade internationell utblick, panelsamtal och visade på olika exempel av testbäddar. Vi ställde därför några frågor till Lars Bern.

Varför ville ni anordna något under förra årets Innovationsvecka?

Över en tredjedel av Sveriges privata FoU-satsningar, 41 miljarder kr, sker i Västsverige och vi ser att den mångfald av testbäddar vi har i regionen är viktiga innovationsverktyg som bidrar till vår internationella konkurrenskraft. Målsättningen var att synliggöra ett smakprov av de här testbäddsmiljöerna, visa på vilka effekter de bidrar till och även vilka utmaningar som finns med att starta, driva och utveckla testbäddar i konkurrens på en internationell arena.

Vad arrangerade ni/gjorde ni under veckan?

Vi gjorde en studioproduktion med inspel både från lokala och internationella medverkande som vi kondenserade i en paneldiskussion och avslutningsvis en testbäddsodyssé med exempel från våra testbäddar i regionen.

Vilket gensvar fick ni?

Vi hade runt 120 deltagare under seminariet, mycket interaktion både under arrangemanget och även efteråt. En fördel med digital produktion är att vi har haft flera som sett arrangemanget i efterhand.

Vad ser ni som det främsta värdet med att ha en nationell Innovationsvecka?

Sverige är beroende av att vara i framkant, utveckla och erbjuda innovationer internationellt då vi är beroende av export. Många av dagens samhällsutmaningar löser inte den offentliga sektorn själv. Innovation idag är väldigt ofta på systemnivå så en nationell Innovationsvecka ger inspiration och erfarenheter för hur städer och regioner kan utveckla tillsammans med näringsliv, akademi och institut.

Har ni några tips till andra som funderar på att vara med på Innovationsveckan i år?

Starta tidigt och sätt åhöraren i centrum. Tänk över format – digitalt/hybrid/fysiskt – och fundera på hur du kan involvera publiken före, under och efter. Testa tekniken med så många medverkande som möjligt. Planera in pauser även att man tror att man tappar åhörare.

Hur ser era planer ut inför Innovationsveckan 2021?

Vi planerar att lyfta fram Göteborgsregionen som innovationsmotor. Samspelet med näringslivet som satsar mest i Västsverige, 41 miljarder kr, och hur vi från staden tillsammans med akademi och institut skapar hållbar utveckling och en språngbräda för internationella affärer för vårt näringsliv och samtidigt även attrahera nya aktörer till vår del av världen.

Berätta om något som är på gång inom innovationsområdet hos er just nu, kanske något som ni tänker lyfta under Innovationsveckan 2021?

Nyligen startade vi initiativet Gothenburg Green City Zone där vi tillsammans med bl.a. Volvo Cars och RISE tar sikte på utmaningar med urban mobilitet till 2030. Där ser vi såväl nya idéer och förslag som uppskalning av lösningar sbiom är testats i mindre skala eller är beprövade i andra städer

 

Här kan du läsa mer och ta del av seminariet ”Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?” som ägde rum den 6 oktober 2020

Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna? – Innovationsveckan

 

Lars Bern, Områdesansvarig Innovation, Business Region Göteborg. Foto Frida Winter@