« Alla nyheter

Bild från panelsamtal under Innovationsveckan 2019, arrangerat av Stockholms stad

2020-04-29

Hallå där arrangör | Emilie Zetterström, Stockholms stad

Du är kommunikatör och delprojektledare i det Vinnova-finansierade projektet Hållbara och attraktiva städer, och var med och anordnade en av Stockholms stads aktiviteter under Innovationsveckan 2019. Ditt bästa tips till dem som funderar på vara med i år är “Just do it!”

Varför valde ni att vara med på Innovationsveckan 2019?
Vi ville bidra till att öka kunskapen om innovation, berätta om hur Stockholms stad arbetar strukturerat för att utveckla den organisatoriska strukturen för att främja höjd innovationskapacitet, vilket i sin tur bidrar till verksamhetsutveckling. Att haka på Innovationsveckan gav en ”anledning” att arrangera seminariet och det kändes gediget att det var Vinnova och SKR som stod bakom initiativet. Det gav en slags gemenskap att tänka sig att de liksom rullade ut en matta över hela landet med fokus på innovation.

Hur såg ert deltagande ut?
Vi arrangerade ett halvdagsseminarium med titeln ”Innovationskapacitet och digitalisering i stadsutveckling – vad händer inom Stockholms stad”. Programmet bestod av inledningsanförande av stadsdirektören, därefter forskare från RISE om kommuners roll för att främja innovation, en presentation om ”Fyra nyanser av innovation” och en övergripande presentation om ”Så främjar staden digitalisering”. Därefter hade vi fyra ”popcorn-presentationer” där medarbetare berättade om varsitt digitaliseringsprojekt som främjar hållbar stadsutveckling samt ett avslutande panelsamtal.

Gensvaret blev ungefär som förväntat, med drygt 50 deltagare, mest från Stockholms stad. Utvärderingen av seminariet blev väldigt positiv. Flera ville ha presentationerna och se filmerna. Några av talarna blev tillfrågade att komma och föreläsa vid andra tillfällen.

Vad ser du som det främsta värdet med att ha en nationell Innovationsvecka?
Kraften i att det kom på initiativ av Vinnova och SKR. Det blir power i ett ämne/arbetssätt (innovation, reds.anm) som fortfarande anses lite otydligt och flummigt. Med SKR och Vinnova i ryggen blir det som ett positivt direktiv.

Har du några tips till andra som funderar på att vara med på Innovationsveckan 2020?
Haka på, just do it! Hade ni ändå planerat att ha aktiviteter så är det ingen krock, tvärtom, man befinner sig i ett större sammanhang.

Hur ser era egna planer ut inför Innovationsveckan 2020?
Vi kommer snart att ha ett planeringsmöte inom Stockholms stad. Vi är många som är på och taggade på att arrangera evenemang! Jag tror vi också behöver se över och planera för aktiviteter som kan genomföras digitalt. Det är ett spännande område i sig att utforska!

Vad är på gång inom innovationsområdet hos er just nu? 
Vi undersöker just nu vilka organisatoriska delar som behövs för att främja höjd innovationskapacitet och vikten av att knyta ihop alla öar av innovation som kan förekomma i stora organisationer. Även innovation inom upphandlings- och digitaliseringsfrågor är på agendan.

Läs mer om Stockholms stads innovationsarbete

 

Emilie Zetterström, Stockholms stad

Emilie Zetterström, kommunikatör och projektledare, Stockholms stad

 

Toppbild: Från Stockholms stads avslutande panelsamtalet som handlade om behov av strukturer för att stödja arbetet med att utveckla innovativa digitala lösningar. Från vänster: Lukas Ljungqvist, Lisa Enarsson och Christina Salmhofer samt moderator Emilie Zetterström.