« Alla nyheter

2020-06-02

Hallå där arrangör | Carola Samuelsson, Borås stad

Innovationsplattform Borås slog på stort under förra årets innovationsvecka och anordnade en lokal vecka med 40 olika aktiviteter. Ert bästa tips till andra är att våga använda Innovationsveckan för att lyfta angelägna frågor i ett större sammanhang.

Varför valde ni att vara med på Innovationsveckan 2019?
Vi såg Innovationsveckan som ett bra sätt att uppmärksamma hur Borås Stad arbetar med innovation och en möjlighet att skapa mer diskussion kring hur vi skulle kunna utveckla det arbetet. Borås Stad driver en av de sex innovationsplattformarna som finns i Sverige och vi på Innovationsplattform Borås kände direkt att det var ett uppenbart tillfälle att lyfta frågor kring förändringsarbete och belysa goda exempel i staden.

Hur såg ert deltagande ut?
Vi slog på stort och brett. Det blev 40 föreläsningar om både innovativa projekt inom staden och forskning som behandlar kommunala arbetsmetoder.

Vad ser du som det främsta värdet med att ha en nationell Innovationsvecka?
Innovationer behöver vara skalbara för att få stor spridning. Ibland hindras vi av vår lokala integritet från att applicera andra kommuners erfarenheter. Vi kanske tycker att de inte kan appliceras på vår specifika verksamhet och stad, och glömmer att man kan plocka russinen ur kakan eller lära av andras misstag

Har du några tips till andra som funderar på att vara med på Innovationsveckan 2020?
Våga! Det är ett bra tillfälle att inspirera och dela idéer även med andra kommuner och en möjlighet att lyfta frågeställningar som är svåra att prata om. Som till exempel nollfelskulturen som blir som en stoppkloss för innovativa praktiker och utforskande. För att lösa framtidens utmaningar, som är komplexa, kan vi inte alltid veta utfall. Vi måste testa smått, med mindre risker.

Hur ser era egna planer ut inför Innovationsveckan 2020?
Vi har precis beslutat oss för att även vara med i år och vi är fortfarande i startgroparna med planeringen, men vi är taggade!

Vad är på gång inom innovationsområdet hos er just nu?
Innovationsplattform Borås arbete går in i en ny fas där vi kommer arbeta med implementering av plattformens erfarenheter och arbetsmetoder i stadens ordinarie arbete. Borås Stad är också mitt inne i ett förändringsarbete för en mer tillitsbaserad styrning, “Tillitsresan”. Den utmanar flera formella och informella strukturer och arbetet kommer ta tid, men intresset och engagemanget är där.

 

Carola Samuelsson, projektledare Innovationsplattform Borås. Foto: Borås stad