« Alla nyheter

2020-06-11

Hallå där arrangör | Annika Persson, Helsingborgs stad

Ert koncept under förra årets innovationsvecka var att hålla dagliga lunchföreläsningar, bland annat för att lyfta möjligheterna med medskapande och samarbete. Föreläsningarna drog fulla hus på plats i Helsingborg och nådde även en stor publik ute i landet genom livestreaming.

Varför valde ni att vara med på Innovationsveckan?
Innovationsveckan var en utmärkt plattform att dela med oss av det arbete vi gör i Helsingborg samt även bli inspirerade av övriga kommunsverige. Veckan gav oss också möjlighet att bjuda in intresserade till att delta i skapandet av framtidens städer.

För att spännande saker ska kunna hända på riktigt behöver vi vara bra på utbyte och samarbete! Vi ville skapa ett innehåll som inspirerar och öppnar upp för alla, både organisationer och individer, att se möjligheterna med att medskapa. Genom olika vinklar ville vi visa hur vi tar oss an innovationsarbetet och varför vi har satt som mål att vara en av Europas mest innovativa städer 2022.

Hur såg ert deltagande ut? 
Under Innovationsveckan 2019 genomförde vi en lunchföreläsning varje dag på ca 40 minuter. Det var samma plats, samma tider, samma moderator men med olika innehåll och gäster. Intresserade kunde medverka fysiskt på Hbg Works, Sveriges första kommunala accelerator, alternativt genom att streama sändningen. De medverkade kunde välja om de bara ville se ett urval eller hela sändningen. Målgruppen var stadens medarbetare, kommuner, landsting, regioner och andra intresserade aktörer. Gensvaret vi fick under och efter Innovationsveckan var helt fantastiskt både från medarbetare och kommunsverige. Totalt gjordes 110 uppkopplingar på livesändningarna, från Kiruna i norr till Skåne i söder (och då är antalet tittare i efterhand ej medräknade). Hbg Works var fullsatt och andra kommuner delade och tipsade om våra sändningar i sociala medier, vilket var otroligt roligt!

”Detta var fantastiskt! Att få höra ett vanligt samtal mellan Peter (red. Kommunstyrelsens ordf Helsingborgs stad) och Palle (red. Stadsdirektör Helsingborgs stad), utan PPT, utan argumentation för något särskilt – bara så äkta rakt igenom. Det gav mig så mycket! Samarbetet dem emellan gör ju att vi får fart i staden. Jag som projektledare kan inte vänta in beslut och direktiv. Det är tilliten, samarbetet och den gemensamma viljan som gör att vi får fart och faktiskt lyckas. För mig är detta lite unikt. Stort tack för idag!”

Citat från en av våra medarbetare efter en av föreläsningarna

Vad ser ni som det främsta värdet med att ha en nationell innovationsvecka?
Möjligheten att dela med oss av goda exempel; både svårigheter, utmaningar och lösningar. Dela och sprida lärdomar och lösningar, glo och sno av varandra helt enkelt!

Har ni några tips till andra som funderar på att vara med på Innovationsveckan i år?
Hitta den röda tråden i helheten för veckan. Vad är det ni vill berätta? Vad vill ni att åhörarna känner, tänker och upplever både under och efter? Vad vill ni få ut av veckan? Skapa sedan ert innehåll utifrån den röda tråden. Tänk ”enkelhet”; samma tid och plats men med olika innehåll, där hela veckans innehåll knyts ihop.

Hur ser era planer ut inför Innovationsveckan 2020?
Vi får väl se…

Vad är på gång inom innovationsområdet hos er just nu?
H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Samhället står inför utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Samtidigt ökar kraven på livskvalitet och bättre service. Ett sätt att lösa detta är genom innovation.

Helsingborgs stads arbete med H22 består av två delar:
• En stadsgemensam satsning på innovation. Det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad.
• Ett City Expo – En hållplats där vi sätter ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022. Under och efter H22 City Expo fortsätter den långsiktiga satsningen.

Läs mer här: www.h22.se

Webbsändningar från Hbg works och andra arrangörer som kan ses i efterhand finns samlade här: Webbsändningar från 2019

 

Bild på Annika Persson

Annika Persson, projektledare H22, Helsingborgs stad. Foto: Kristin Engholm