« Alla nyheter

2020-07-01

Nu drar Australiens Innovationsmånad igång – ta del av programmet online

Jobbar du i juli och vill få lite internationell inspiration kring innovation i offentlig sektor? Då kan vi tipsa om Australiens Innovationsmånad som startar den 1 juli och pågår i 5 veckor. Detta år med temat ”annorlunda leverans” om hur offentlig sektor klarat uppdragen under Covid-19 pandemin. Hela programmet är i år digitalt.

Australien och Frankrike var två länder vi tittade lite extra på när vi utvecklade idén om Innovationsveckan i Sverige. Båda initiativen fokuserar på offentlig sektors innovationsförmåga samtidigt som upplägg och aktiviteter i många avseenden återspeglar en mer centraliserad offentlig förvaltning.

Till programmet