Arrangera aktiviteter på Innovationsveckan

Välkommen att bli en del av Innovationsveckan 2020! Här har vi samlat information till er som vill vara med och arrangera aktiviteter under Innovationsveckan den 5-9 oktober.

Varför ska vi delta på Innovationsveckan?

För att ni vill bidra till att möta välfärdens utmaningar på ett smartare sätt! Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt – programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter lokalt och digitalt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar.

Genom att lägga in era aktiviteter här på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program, ett nationellt paraply som ger er tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Läs mer om Innovationsveckan

Vilka kan arrangera aktiviteter?

 • Alla aktörer, som bidrar till att hjälpa offentlig sektor att möta framtidens utmaningar, är välkomna som arrangörer av aktiviteter.
 • Kommuner, regioner, statliga myndigheter, akademi och övriga, till exempel civilsamhället, invånare, entreprenörer, företag, konsulter med flera är välkomna. Vi uppmuntrar aktiviteter som sker i samverkan med flera parter, över olika gränser och med olika samhällsaktörer.
 • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor. T.ex. kan en region och en leverantör lyfta ett lyckat samarbete, eller en kommunal verksamhet och en ideell förening.
 • Aktiviteterna får gärna vara öppna för alla som är intresserade, men det är också möjligt att rikta sig till specifika målgrupper, t.ex. anställda inom er organisation.
 • Alla aktiviteter som läggs in i programmet granskas av en administratör hos Innovationsveckans projektteam innan de publiceras, men vi gör inget urval om ovan kriterier uppfylls. Har ni frågor om detta är ni välkomna att kontakta oss!

Vad förväntas av oss som arrangerar en aktivitet?

Alla arrangörer ansvarar för sina egna aktiviteter, från planering till genomförande, kommunikation med deltagare och eventuell marknadsföring. Ni står även för den fysiska lokalen och/eller digitala kanalen där aktiviteten äger rum.

Vilken typ av aktiviteter passar att arrangera?

Det kan exempelvis vara frukost-/lunchmöten, seminarier, workshops, föreläsningar, studiebesök, mässa/utställning, torgmöten, öppet hus – ni väljer själva vad som passar för er. Den gemensamma nämnaren för Innovationsveckans aktiviteter är att man vill visa upp och sprida eller involvera andra i något som gynnar offentlig sektor och vår välfärd.

Exempel på aktiviteter under Innovationsveckan 2019:

Lokal innovationsvecka
Öppet hus
Prova på-aktiviteter
Workshop
Lunchföreläsning – på plats och digitalt
Hackaton
Heldagskonferens – på plats och digitalt

Se hela programmet från 2019

På plats eller digitalt – hur ska vi tänka?

Tanken med Innovationsveckan är att den samlar aktiviteter över hela landet, där vissa kan vara lokala och andra ha en nationell publik. I I programmet kan man till exempel söka på aktiviteter i sitt närområde och se vilka som går att ta del av digitalt.

 • Genom en aktivitet på plats når ni publik i er organisation och lokalområde.
 • Är er aktivitet av intresse utanför er lokala kontext uppmuntrar vi att ni möjliggör digitalt deltagande så ni kan nå intresserade över hela landet. Fundera gärna över om just er aktivitet kan göras digitalt, via exempelvis Teams, Zoom eller andra verktyg.
 • Har ni en förinspelad föreläsning eller liknande som ni vill dela så kan ni t.ex. bjuda in till ett fysiskt eller digitalt möte som äger rum under veckan, där ni låter deltagarna titta på filmen eller annat material i förväg. Detta kan vara en bra möjlighet för utnyttja tiden tillsammans i mötet på bästa sätt.

Tips till dig som vill arrangera digitala aktiviteter

Vilka roller har SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG?

 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG är initiativtagare till veckan och ingår i en central arrangörsgrupp som ansvarar för driften av innovationsveckan.nu och det gemensamma programmet som möjliggör nationell spridning av era aktiviteter.
 • Den centrala arrangörsgruppen kommer att sprida ordet om Innovationsveckan inför och under veckan, men på grund av det stora antalet aktiviteter har vi begränsade möjligheter att lyfta enskilda programpunkter.
 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG kommer även att arrangera egna aktiviteter under veckan.

Ta gärna hjälp av oss och varandra!

Fundera på om det finns andra aktörer som ni skulle kunna samarrangera en aktivitet med och på så vis nå fler och få ett bredare genomslag. På Innovationsveckans Linkedin-event får man gärna söka sådana samarbeten eller få feedback om möjliga upplägg och ämnen.

Om ni har frågor kring ert deltagande eller vill spåna idéer med oss som jobbar med Innovationsveckan – hör gärna av er!
Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Vi vill vara med – hur gör vi då?

Börja med att registrera ett eget användarkonto på sajten – kom igång och skapa kontot längst ner på sidan. Därefter kan du enkelt lägga in och redigera aktiviteter fram tills att de ska genomföras. Om du redan har skapat ett konto kan du lägga till och redigera aktiviteter under Mina aktiviteter i menyraden.

Finns det någon deadline?

Nej, vi har ingen deadline för att anmäla aktiviteter till programmet, men vi rekommenderar att ni är ute i god tid. Vi kommer att öppna programmet för allmänheten när det fyllts på med ett större antal aktiviteter, allra senast i augusti. Därefter kommer vi att tipsa och sprida ordet om programpunkter inför veckan i våra kanaler, t.ex. utifrån dess teman, geografisk placering och digitalt deltagande. Vi kommer att meddela alla registrerade användare inför att programmet öppnas.