Arrangera aktiviteter på Innovationsveckan


Välkommen att bli en del av Innovationsveckan 2023! Här har vi samlat information till er som vill vara med och arrangera aktiviteter under Innovationsveckan den 2-6 oktober. Upplägget liknar Almedalsveckan men aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom fysiska möten eller digitalt.

Varför ska vi delta på Innovationsveckan?

För att ni vill bidra till att möta välfärdens utmaningar på ett smartare sätt! Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt – programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter lokalt och digitalt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar.

Genom att lägga in era aktiviteter här på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program, ett nationellt paraply som ger er tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Vad förväntas av oss som arrangerar en aktivitet?

 • Alla arrangörer ansvarar för sina egna aktiviteter, från planering till genomförande, kommunikation med deltagare och marknadsföring mot sin målgrupp. Ni står även för den fysiska lokalen och/eller digitala kanalen där aktiviteten äger rum.
 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen – www.innovationsveckan.nu –  för det gemensamma programmet och hjälper till att sprida ordet om era aktiviteter

Vilka kan arrangera aktiviteter?

 • Alla aktörer, som bidrar till att hjälpa offentlig sektor att möta framtidens utmaningar, är välkomna som arrangörer av aktiviteter.
 • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor eller civilsamhälle.
 •  Vi uppmuntrar aktiviteter som sker i samverkan med flera parter, över olika gränser och med olika samhällsaktörer.
 • Aktiviteterna får gärna vara öppna för alla som är intresserade, men det är också möjligt att rikta sig till specifika målgrupper, t.ex. anställda inom er organisation.

Alla aktiviteter som läggs in i programmet granskas av en administratör hos Innovationsveckans projektteam innan de publiceras, men vi gör inget urval om ovan kriterier uppfylls. Har ni frågor om detta är ni välkomna att kontakta oss!

Vilken typ av aktiviteter passar att arrangera?

Det kan exempelvis vara frukost-/lunchmöten, seminarier, workshops, föreläsningar, studiebesök, mässa/utställning, torgmöten, öppet hus – ni väljer själva vad som passar för er. Den gemensamma nämnaren för Innovationsveckans aktiviteter är att man vill visa upp och sprida eller involvera andra i något som gynnar offentlig sektor och vår välfärd.

På plats eller digitalt – hur ska vi tänka?

Tanken med Innovationsveckan är att den samlar aktiviteter över hela landet, där vissa kan vara lokala och andra ha en nationell publik. I programmet kan man till exempel söka på aktiviteter i sitt närområde och se vilka som går att ta del av digitalt.

Ni väljer själva vad som passar er bäst; aktivitet på plats, en digital aktivitet eller kanske en förinspelad föreläsning med påkopplad workshop/annan aktivitet.

Tips till dig som vill arrangera digitala aktiviteter

Vilka roller har SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG?

 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG är initiativtagare till veckan och ingår i en central arrangörsgrupp som ansvarar för driften av innovationsveckan.nu och det gemensamma programmet som möjliggör nationell spridning av era aktiviteter.
 • Den centrala arrangörsgruppen erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla aktiviteter  blir tillgängliga och sökbara. Våra möjligheter att lyfta enskilda programpunkter är begränsade därför rekommenderar vi alla arrangörer att även ha en egen kommunikationsplan för att nå ut på bästa sätt.
 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG kommer även att arrangera egna aktiviteter under veckan.

Deadline att anmäla aktiviteter är 29 september

Du är välkommen att anmäla aktiviteter fram till den 29 september, men ju tidigare ni finns med i programmet desto bättre, då kan vi hjälpa er att nå ut till fler. Behöver du komplettera eller ändra uppgifter efter er aktivitet publicerats går det bra (rubrik och ingress bör ni hålla fast vid).

Ta gärna hjälp av oss och varandra!

Fundera på om det finns andra aktörer som ni skulle kunna samarrangera en aktivitet med och på så vis nå fler och få ett bredare genomslag. På Innovationsveckans Linkedin-event får man gärna söka sådana samarbeten eller få feedback om möjliga upplägg och ämnen.

Hur har andra gjort och tänkt? Inspireras av tidigare arrangörer. Här kan du läsa Lars Berns, Business Region Göteborg, erfarenheter, tips och tankar framåt.

Om du har frågor kring ert deltagande eller vill spåna idéer med oss som jobbar med Innovationsveckan – hör gärna av dig!
Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Vi vill vara med – hur gör vi då?

Börja med att registrera ett eget användarkonto på sajten – kom igång och skapa kontot längst ner på sidan. Därefter kan du enkelt lägga in och redigera aktiviteter fram tills att de ska genomföras. Om du redan har skapat ett konto kan du lägga till och redigera aktiviteter under Mina aktiviteter i menyraden.

Innovationsveckan i korthet

 • Upplägget liknar Almedalsveckan, men aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom fysiska möten eller digitalt.
 • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
 • Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program här på innovationsveckan.nu.
 • Alla arrangörer ansvarar för sina egna aktiviteter, från innehåll till kommunikation med deltagare och fysisk lokal och/eller digital kanal där aktiviteten äger rum.
 • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program, och man kan anmäla aktiviteter fram tills 30 september.
 • Årets program publiceras den 16 augusti.