« Alla nyheter

Vi möter Emelie och Jonas från Adda.

2023-09-27

Använd Innovationsveckan till att göra nya saker tillsammans

Att Innovationsveckan är ett bra tillfälle att göra saker tillsammans med andra aktörer vet Adda, så likt tidigare år kommer de även i år att arrangera aktiviteter tillsammans med andra. 

Vi möter Emelie Risberg Hellström och Jonas Bäckelin från Adda. Adda arrangerar tre olika aktiviteter under Innovationsveckan och nära samarbete med SKR, kanske särskilt kring Innovationsfrågan. Inom Adda finns tre affärsområden varav det ena är Adda Kompetens som tillhandahåller utbildningar i olika format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för kommuner, regioner och deras helägda bolag – för framtidens välfärd.  

Vad ska ni göra under Innovationsveckan i år?  

– Dels har vårt utbildningsteam satt ihop två aktiviteter där vi utforskar möjligheterna med att använda VR respektive språkbaserad AI inom utbildning och kompetensutveckling, utifrån några konkreta exempel, berättar Jonas som arbetar som Objektspecialist och utbildningsdesigner.

Emelie fyller på:  

– Vi håller även i webbinariet “Nätverket för användardriven innovation”, ett nätverk som vi driver på uppdrag av SKR, där vi tar upp hur systemtänkande, innovation och design kan hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar. Webbinariet har vi tillsammans med Ramboll Management Consulting. 

Emelie arbetar som koordinator och kommunikatör med särskilt fokus på tjänstedesign och innovation. 

“Det är mest givande att träna sig i en realistisk situation.”

Vad har tidigare års aktiviteter gett er? 

– Innovationsveckan är ett jättebra tillfälle att göra saker tillsammans med andra aktörer, så det har vi försökt göra även tidigare år. Förra året hade vi ett seminarium om Ansvarsfull teknikutveckling tillsammans med Komet, säger Emelie.  

– Under Innovationsveckan 2022 började vi titta på området beslutsträning och konstaterade att det är mest givande att träna sig i en realistisk situation. Det var också tydligt att om man tränar på en oönskad händelse eller krissituation i jobbet, så känner man sig bättre förberedd, säger Jonas.

Vilka aktiviteter anordnar ni i år?  

Gemensamt för alla Addas aktiviteter är att de handlar om lärande och att testa nytt. Två aktiviteter handlar om att börja titta på hur modern teknik kan leda till en slags färdighetsträning, som är svår att uppnå med traditionella utbildningar. Angreppsättet är inte att ersätta själva inläsningen av nytt material eller seminarier, utan att träning och reflektion fördjupar kunskapen. 

Den tredje aktiviteten handlar om systemtänkande och varför det är en förmåga som är viktig för att vi ska kunna identifiera, förstå och ta oss an komplexa utmaningar tillsammans.

“Vi vill att du ska få med dig ny kunskap och exempel på hur andra har gjort.”

Vilka vänder ni er till och vad kan jag som deltagare få ut av att delta på era aktiviteter? 

Oavsett vilket seminarium du deltar på vill vi att du ska få med dig ny kunskap och exempel på hur andra har gjort, men också saker som du kan testa eller börja använda i ditt eget arbete, i form av praktiska tips och strategier eller träningsmaterial, förklarar Emelie.  

Eftersom alla inte har resurserna att skapa träningsmaterial som kan användas inom VR och språkbaserad AI, så tror vi att genom att samverka med andra verksamheter eller att flera aktörer går samman går det att dela på kostnaden gör det möjligt för fler. Så vi riktar sig till alla som är nyfikna och vill upptäcka vilka möjligheter som finns, säger Jonas. 

Vad hoppas du att årets Innovationsvecka ska resultera i? 

Emelie börjar: 

– Att ännu fler väljer att delta på alla olika aktiviteter som anordnas, inte bara av oss utan av alla kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer. Jag hoppas också att deltagarna kan hitta sätt att utmana sig, att man hittar minst en programpunkt som man inte har koll på sedan tidigare och som kan ge nya perspektiv och idéer att ta med sig 

Jonas lägger till:

– Vi vill att de lokala satsningar och investeringar för träning inom beslutsträning går att sprida till andra kommuner eller aktörer.

Emelie och Jonas tipsar om aktiveteter:

”Vad kan vi göra idag för att styra mot en önskad framtid?”  

Vad är det värt? – Diggs nya beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!  

Hur hämtar vi hem effekterna? Om effekthemtagning i Helsingborgs stad.  

 Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!