« Alla nyheter

2019-06-14

Anmäl er till “Lätt att sprida”-priset!

Har er verksamhet infört en lösning som skapat stort värde för personalen och medborgarna? Har ni sagt till varandra ”Tänk att vi inte gjort det här tidigare. Så här borde ju alla göra!” Då vill vi att ni är med i tävlingen ”Lätt att sprida”-priset som är en del av Innovationsveckan!
Vilken typ av innovation?
Tävlingen syftar till att lyfta fram lösningar som gör stor skillnad för slutanvändaren och som många enkelt kan ta till sig och återanvända. Innovationen behöver inte vara storskalig, komplicerad eller digital – ju enklare desto bättre! Det kan vara en tjänst, process eller arbetssätt som skapar nytta och förbättring i er verksamhet. Bidraget ska:
 Skapa nytta för ett flertal (medborgare och personal)
 Vara enkel att sprida och kopiera
 Vara implementerad och använd
 Vara ny för er verksamhet

Anmäl ert bidrag här senast 8 september 2019: Lätt att sprida priset