Anmäl ett bidrag till Lätt att sprida-priset 2022

Vilka kan vara med och tävla?

 • Ansvarig bidragslämnare ska vara en offentlig aktör eller en aktör med ett offentligt uppdrag, till exempel en privat vårdcentral, friskola eller återvinningsbolag.
 • Lösningen får gärna ha utvecklats i samverkan mellan flera aktörer.
 • Lösningen ska vara tillgänglig för andra att testa/börja använda.

Bidraget ska presenteras i form av i en kort film, som får vara max 1 minut lång. Filmen ska beskriva lösningen på ett sätt som är lätt att förstå, samt visa på möjligheter att sprida och använda lösningen i andra verksamheter.

Tips för att spela in film

Regler & villkor för bidrag

 • Filmen ska ha upplösningen Full HD (1080p) eller högre och lämnas in i mp4-format.
 • Till bidraget skall även bifogas 1) en bild i liggande format som vi kan använda i vår kommunikation kring filmen, och 2) en kort text som beskriver bidraget, se instruktioner i anmälningsformuläret.
 • Bidragslämnaren ansvarar för att tävlingsbidrag inte strider mot personuppgiftslagen (GDPR), immaterialrättslig lagstiftning, etiska regler eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 • Om bidraget utgörs av en kommersiell tjänst eller produkt ska fokus ligga på hur den används av verksamheter i offentlig sektor.
 • Det är inte tillåtet att t.ex. använda musik eller bilder i filmen som man inte har rättigheter till.
 • Bidragslämnaren ger sitt tillstånd till Innovationsveckans arrangörsgrupp (Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG) att dela och publicera materialet i olika kanaler med syfte att sprida lösningen, samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat evenemang anordnat av någon av arrangörerna.
 • Tävlingsbidrag får inte spridas eller delas i andra kanaler före den öppna omröstningen (3-6 oktober).
 • Filmer som går vidare till steg 2 kommer att textas av hänsyn till webbdirektivet (om de inte redan är textade vid inlämningen.)

Så avgörs tävlingen

Steg 1. Urval av en jury 

Alla inlämnade bidrag som uppfyller kraven ovan granskas av en jury med representanter från arrangörsgruppen bakom Innovationsveckan. Juryn avgör vilka bidrag som går vidare till nästa steg – den öppna omröstningen.

Juryn kommer att titta på hur väl bidraget adresserar följande kriterier:

 • lösningen skapar stor användarnytta och/eller verksamhetsnytta.
 • lösningen är ny för verksamheten och/eller offentlig sektor i stort.
 • filmen förklarar kärnan i lösningen.
 • filmen kan användas för att inspirera andra till att testa lösningen i sin verksamhet.

Steg 2. Omröstning

Filmer som går vidare till detta steg kommer bland annat att delas på innovationsveckan.nu där öppen omröstning sker, från den 4 oktober till den 6 oktober.

Steg 3. Vinnarbidraget presenteras sista dagen på Innovationsveckan, 7 oktober.

Röstningen stängs klockan 15.00 den 6 oktober. Fredagen den 7 oktober utses vinnaren.

Anmäl ert bidrag senast den 29 september kl.18.00

 1. Fyll i anmälningsformuläret nedan senast 29 september klockan 18.00.
 2. Ladda upp er film samt en tillhörande bild innan deadline. Skicka in bidraget via t.ex. Wetransfer eller Sprend till innovationsveckan@skr.se

Frågor?

Mejla oss gärna på innovationsveckan@skr.se